تبلیغات

عشق و علاقه واقعی در مرغ عشق آفریقایی + عکس

عشق و علاقه واقعی در مرغ عشق آفریقایی + عکس

مرغ عشق آفریقایی یک گونه از طوطی های بومی آفریقا است که مدت زیادی کنار همسر خود می ماند و علاقه خود را به او نشان می دهد.

 

عشق و علاقه واقعی در مرغ عشق آفریقایی + عکس

پل هاردینگ که این تصاویر را گرفته، می گوید: آنان چنان مجذوب هم بودند که با هیچ بیانی نمی توان توصیفش کرد و به هیچ نحوی نمی توان نشانش داد. آن دو، یک مرغ عشق بیشتر نبودند!

 

عشق و علاقه واقعی در مرغ عشق آفریقایی + عکس

 

انسان ها گمان می کنند فقط خودشان احساس و عاطفه یا درک و شعور دارند. به همین خاطر، وقتی کمی به کار یا رفتار بقیه جانداران دقت می کنند و نشانه هایی از درک یا احساس را در آنها می بینند تعجب می کنند.

 

عشق و علاقه واقعی در مرغ عشق آفریقایی + عکس

 

این در حالی است که درک و احساس، بخشی جدایی ناپذیر از وجود هر موجود زنده است و همین دو امر است که آنان را در چرخه حیات نگه داشته است.

 

 

منبع : روزگارنو

 

تبلیغات