حفظ تعادل مرد چینی با سرش روی میخ (عکس)

حفظ تعادل مرد چینی با سرش روی میخ (عکس)

 

جو تیانچنگ شهروند چینی در استان هوبی، از انرژی درونی خود یاری میگیرد و تمام بدنش را بر روی سر خود که با میخی صاف از زمین جدا شده، نگه میدارد.

 

حفظ تعادل مرد چینی با سرش روی میخ (عکس)

حفظ تعادل با سر روی میخ

حفظ تعادل مرد چینی با سرش روی میخ (عکس)

 

 

منبع : مجله تکناز