پسری که برای یافتن دوست دور دنیا سفر می کند

پسری که برای یافتن دوست دور دنیا سفر می کند

 

اگر از کاربران شبکه های اجتماعی هستید حتما دوست های زیادی در شهرها و حتی کشور های مختلف پیدا کردید.  

بسیاری از مردم این پیشنهادهای بیهوده را نادیده می گیرند و بدون تفکر از آن می گذرند ولی برخی نیز هستند که دوست دارند آن را بیابند. “ویکتور ون روزم” یک جوان ۲۴ ساله بلژیکی است که طبق گفته یکی از شبکه های اجتماعی می توانست دوست خوبی برای یک مرد ۴۹ ساله در تگزاس باشد.

 

این جوان برای آنکه بتواند این رابطه دوستی را بیابد سوار بر هواپیما مسیر ۸۰۰۰ کیلومتری را سفر کرد تا در نهایت به فرد مورد نظر برسد. این مرد ۴۹ ساله هنرمندی بود که در عرصه نقاشی و مجسمه سازی فعالیت می کرد و معاشرت چند روزه باعث شد تا آن ها دوست شوند.

 

پسری که برای یافتن دوست دور دنیا سفر می کند  

 

ویکتور پس از این سفر عجیب و غریب اعلام کرد که قصد دارد برای یافتن دوستان اجتماعی بیشتری به دنیا سفر کند و یافتن آن ها را برای خود افتخار می داند.

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز