طراحی فنجانی برای شلخته ها! + تصویر

طراحی فنجانی برای شلخته ها! + تصویر

طراحی جدید یک مدل فنجان که مناسب برای افراد شلخته می باشد ؟! طراح کره‌ای، فنجانی ارائه داده است که از کثیف شدن میز جلوگیری می‌کند.

 

 Kim Keun Ae طراحی از کره جنوبی، فنجانی ارائه داده است که از ریختن حتی یک قطره‌ از نوشیدنی رو میز جلوگیری می‌کند و دفاتر و کاغذهایی که روی میز هستند دیگر لک نمی‌شوند.

 

تکناز: در سطح خارجی فنجان، شکافی وجود دارد که هر قطره از نوشیدنی که از فنجان می‌ریزد به داخل این شکاف می‌رود و به قسمت داخلی آن و پایین‌تر فرو می‌رود و قطره‌های نوشیدنی از شکاف به بیرون نمی‌ریزند.

 

طراحی فنجانی برای شلخته ها! + تصویر

طراحی فنجانی برای شلخته ها! + تصویر

طراحی فنجانی برای شلخته ها! + تصویر