تبلیغات

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید
تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا. تصاویری که می بینید، سونا (حمام بخار) منحصربفردی است که در طبیعت «انتاریو» کانادا ساخته شده است. طراحی ماهرانه و ارگونومیک آن اجازه می دهد از داخل این کابین، چشم انداز بی نظیر فضای اطراف بخوبی نمایان شود.
 
 
ساختار بیرونی آن بسیار ساده و مینیمالیستی و در تضاد کامل با طراحی فضای پیچیده و منحنی وار داخل آن است.  
 
 

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

تصاویری از رویایی ترین حمام دنیا را مشاهده کنید

ساخت رویایی ترین حمام دنیا در کانادا

 

 

تبلیغات