عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

مجموعه : عکس های طنز
عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

سری جدید عکس های طنز و جالب از تمسخر کردن دیگران با ایده ای جالب .بچه جالب می‌شد اگر می‌توانستیم یک مداد به دست بگیریم و دنیا را به همان شکل جالب و خنده‌داری که دوست داریم، نقاشی کنیم! متاسفانه این کار فقط در حد آرزوست اما می‌توان کارهای سرگرم‌ کننده‌ای در این باب انجام داد. همانند کاری که یک هنرمند خلاق به نام «الک نوکنای» انجام داده است.

 

او با ابزار ساده همچون مداد، کاغذ و تخیل خود، دنیا را در آثار خود شادتر ترسیم کرده است. برای این منظور، تصاویر خیالی و جالب ذهنی خود را روی برش‌های کوچکی از کاغذ کشیده و آنها را به جای سر و گردن آدم‌های در عکس قرار داده است.
 

 

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

عکس های طنز و جدید از تمسخر دیگران

می تونم یک کم شما را مسخره کنم

 

 

برچسب‌ها: