خواهران دوقلوی جذابی که بیش از حد شبیه هم هستند + عکس

خواهران دوقلوی جذابی که بیش از حد شبیه هم هستند + عکس

خواهران دوقلو و جذابی که مهماندار هواپیما هستند به خاطر شباهت بیش از اندازه ای که دارند بسیار مطرح شده اند.

 

شباهت عجیب لورا و آنا، دو دختر ۲۰ ساله انگلیسی، خواهران دوقلویی که هر دو همکار و مهماندار خطوط هواپیمایی تاماس کوک بریتانیا هستند، حتی مسافران پروازها رو برای تشخیص تفاوت این دو خواهر همسان به اشتباه انداخته است!

 

خواهران دوقلوی جذابی که بیش از حد شبیه هم هستند + عکس

خواهران دوقلو

خواهران دوقلوی جذابی که بیش از حد شبیه هم هستند + عکس

شباهت زیاد خواهران دوقلو

خواهران دوقلوی جذابی که بیش از حد شبیه هم هستند + عکس

 

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز