پسر بچه ای که با استفراع نهنگ ثروتمند شد! + عکس

پسر بچه ای که با استفراع نهنگ ثروتمند شد! + عکس

پسر کوچکی که با استفراع نهنگ و بدست آوردن یک سنگ گرانقیمت 40000 بورو به دست آورد!

 

آیا تابحال استفراغ نهنگ را دیده اید؟! با شنیدن این کلمه به احتمال زیاد، حالت چهره تان کمی در هم ریخته شده و احساس چندش به شما دست میدهد.اما باید بگویم که اینبار را دست از احساسات نظافت گونه برداشته و این خبر جالب را بخوانید.کسانی که سرشته ای در صنعت عطر و ساخت اشیاء معطر دارند می دانند که استفراغ نهنگ یکی از لازمه های ساخت این چنین مواد معطر بوده و در صورت مصرف آن ،شی تولید شده ،خواه عطر باشد و یا هر چیز دیگری،بهایی گرانقیمت پیدا می کند.

 

پسر بچه ای که با استفراع نهنگ ثروتمند شد! + عکس

 

اما در هفته گذشته، کودکی دبستانی که به همراه دوستش در یکی از سواحل امریکا، مشغول قدم زدن بود، به ناگاه با سنگی عجیب برخورد کرد که رنگی طلایی داشته و در زیر نور افتاب خود نمایی می کرد.کودک کنجکاوانه آنرا برداشت و با خود به خانه اورد.
 

پسر بچه ای که با استفراع نهنگ ثروتمند شد! + عکس

 
پس از چند ساعت،زمانی که سنگ نادر را برای آزمایش به یکی از مراکز کانی شناسی منطقه بردند، در کمال تعجب متوجه شدند که این سنگ در واقع همان استفراغ نهنگ بوده و ارزشی معادل £ 40.000 دارد!! وزن این سنگ 8 کیلو 600 گرم می باشد.در واقع پسرک خردسال،به عقیده خودش راه صدساله را یک شبه طی کرده استت.در بیشتر عطرها و اسانساهی مشهور دنیا از این ماده گرانبها استفاده شده و ارزشی فوق العاده دارد.
 

پسر بچه ای که با استفراع نهنگ ثروتمند شد! + عکس

 

 

 منبع: rouzegareno.ir