جنجالی شدن خانم متکدی با ماشین فیات 2013 + عکس

جنجالی شدن خانم متکدی با ماشین فیات  2013 + عکس

جزئیات جنجالی شدن خانم متکدی با ماشین فیات  2013

 

همه ما هنگامی که در خیابان قدم می زنیم هنگامی که در گوشه و کنار خیابان چشممان به افراد نیازمند و گرفتار می خورد حس انساندوستی برانگیخته شده و در حد توان به یاری انها می شتابیم اما در این بین برخی از این افراد متکدی با سو استفاده از عواطف مردم ثروتها برای خود اندوخته اند.

 

به گزارش تکناز یکی از شهروندان چینی هنگامی که گدایی را می بیند که سوار ماشینی بهتر از خود اوست خشم او به اوج رسیده و با سخنان تند خود او را مورد سرزنش قرار داد.

 

آقای دانیل ایالا رو به خانم متکدی 78 ساله نمود و با فریاد به او گفت:من هر موقع تو را می دیدم دو یا سه دلار کف دستت می گذاشتم.پنج شنبه هفته گذشنته بود که به تو 4 دلار دادم.تو اکنون در ماشینی رانندگی می کنی که بهتر از خودرو من است.

 

جنجالی شدن خانم متکدی با ماشین فیات  2013 + عکس

 

ایالا در حالی که زن متکدی را سرزنش می نمود از تعجب دهانش بازمانده بود و گدا گاز ماشین را گرفت و دور شد.

 

این اتفاق در شهر اوکلاهاما به وقوع پیوست.دانیل هنگامی که داشت در یکی از خیابانهای شهر اوکلاهاما می رفت خانم گدای 78 ساله ای را مشاهده نمود که معمولا هر روز در حد توان به او کمک می نمود.

 

انروز هنگامی که خانم را در ماشین فیات قرمز رنگ تولید 2013 مشاهده نمود از تعجب دهانش واماند.وی با ناراحتی تمام سرش را از شیشه بیرون اورد و به وی گفت تو حتی در داخل ماشین نو خود وسط خیابان گدایی می کنی!من از کله صبح تا شب جون می کنم و افرادی مثل تو از من سو استفاده می کنند.

 

جنجالی شدن خانم متکدی با ماشین فیات  2013 + عکس

 

یکی از شهروندان به نام براندی نیومن که این اتفاق را ظبط نمود انرا در فیسبوک قرار داد و تنها پس از گذشت چند روز 3 میلیون بار بازدید شد.

 

 ایلا در مصاحبه با یکی از شبکه های تلویزیونی پس از ان اتفاق می گوید:من در طول هفته 15 دلار به او کمک نمودم.15 دلار می توانست پول بنزین من تا محل کارم باشد

 

منبع:dailykhabar.ir