تبلیغات

تبلیغات

تصویر خیالی از برج بابل

مجموعه : تاریخ ایران
تصویر خیالی از برج بابل

تصویر خیالی از برج بابل

برج بابل ساختمانی است که در سفر پیدایش به آن اشاره شده‌است.هم اکنون این برج نابود شده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درختان هر طبق بر بروی طبقهٔ پایین می‌افتاد و درختان را وارانه نشان می‌داد. بر پایه آنچه در تورات کتاب پیدایش آمده انسان‌های نخستین که همگی در بابل بودند به سبب کمبود جا و سرچشمه‌ها خواستار پراکنده شدن به جاهای دورتر شدند ازین رو و برای جلوگیری از چند دستگی این برج بلند را ساختند تا همبستگی خود را از دست ندهند.
 
 

تبلیغات