تبلیغات

تبلیغات

صرع و زندگی اجتماعی

مجموعه : پزشکی و سلامت

دانستن بسیاری از جنبه های اجتماعی صرع مثل رانندگی كردن، مدرسه رفتن، استخدام و ارتباط با خانواده و دیگران، از اهمیت زیادی برخوردار است. متأسفانه هنوز قوانین اجتماع، فشار اضافه ای بر افراد مبتلا به صرع وارد می كند، گرچه گاهی اوقات این قوانین تعدیل شده اند (مثل قوانین رانندگی).

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات