تبلیغات

تبلیغات

عمل جراحی برای درمان صرع

مجموعه : پزشکی و سلامت

تخمین زده می شود كه حدود 12500 نفر در بریتانیا می توانند از عمل جراحی برای درمان صرع خود، سود ببرند. با پیدایش و توسعه روش تصویر برداری ام آر آی (MRI) كه باعث شده علت وقوع تشنج ها در بسیاری از بیماران مشخص شود، امروزه جراحی های بیشتری همراه با موفقیت در بیماران دچار صرع انجام می شود.عمل جراحی برای درمان صرع، عمل نسبتاً سنگینی است زیرا در این عمل، قسمتی از مغز كه تشنج از آنجا آغاز می شود برداشته می شود و واضح است كه این كار بدون ریسك و خطر نمی باشد. بنابراین عمل جراحی فقط برای بیمارانی انجام می شود كه حملات آنها به درمانهای دارویی پاسخ نمی دهد و نیز در كسانی كه شانس كمی در بهبود تسنج ها دارند این عمل صورت می گیرد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات