تبلیغات

تبلیغات

خلیج همیشه فارس

مجموعه : جامعه و سیاست

سلام دوستان

اینو فهمیدین که یه کشور عربی اومده و یه اسم دیگه که اصلا لایق این زبون بیاریم روی خلیج همیشه فارس گذاشته واقعا خیلی رو دارنا نه ؟

در اینجا هرکه هرچی سند در باره این که خلیج همیشه فارسه بیاره و به اون کشور بگیم حالا هیچی ما نمی گیم پر رو نشن

شاعر می گه:::::::::::

ز شیر شتر خوردن و سوسمار            عرب را به جایی رسیده است کار

که تاج کیانی کند ارزو                    تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات