تبلیغات

تبلیغات

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

مجموعه : علمی
Nasa برای ایرانیان هست ؟؟
Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

تعجب نکنید؛ چون هیچ ادعایی در کار نیست و قرار هم نیست ناسا به ایران اسباب کشی کند اما مرور گوشه ای از لیست ایرانیان فعال در نــاسا گویای حق آب و گل داشتن ایرانی ها در آن سازمان فضایی بزرگ هست که جای بسی تامل دارد

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

پروفسور محمد جمشیدی، مدیر برنامه های داخلی ایستگاه فضایی ناسا
و همچنین
مدیر كنترل تكنیك ایستگاه فضایی ناسا

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

فیروز نادری، مدیر برنامه اجرایی سیاره مریخ در ایستگاه فضایی ناسا

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

حمید برنجی، عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

قاسم اسرار، عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

كاظم امیدوار، عضو پژوهشگران ایستگاه فضایی ناسا

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

رضا غفاریان، مهندس لابراتوار نیرو محركه جت ایستگاه فضایی ناسا

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

پروفسور پرویز معین، رئیس موسسه مرکزی تحقیقاتی دانشگاه ناسا در آمریکا

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

پروفسور صمد حیاتی، عضو هیئت مدیره ایستگاه فضایی ناسا

Nasa برای ایرانیان هست ؟؟

خانم آزاده تبازاده، دانشمند ارشد فیزیک ایستگاه فضایی ناساعبد الحمید كریمی، فعالیت در بخش ساخت موشك های فضایی در ناسا


خانم دكتر مقدم، فعالیت در آزمایشگاه پیشرانش جت بر روی رادارها در ناسا

.

.

.

در گزارش ها آمده ؛ حدود 70 الی 80 ایرانی در ناسا فعالیت دارند

و طبق آخرین آماری که گرفته شده و در روزنامه space چاپ شده

43 درصد از کادر پژوهشی ناسا از پژوهشگران ایرانی می باشند!

.

.

.

.

.

باید به این مساله افتخار كنیم یا به خاطر از دست دادن این همه استعداد تاسف بخوریم؟!

یا اینکه باید افسوس بخوریم که ایکاش دلیلی بر فرار مغزها وجود نداشت ؟!

تبلیغات