تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

مراكز معاینه فنی شبانه‌روزی شد

مجموعه : مجله خبری
مراكز معاینه فنی شبانه‌روزی شد

به دنبال افزایش آلودگی هوا پایتخت مراكز معاینه فنی خودروهای تهران روزهای شنبه و یكشنبه، ششم و هفتم آذر به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مراجعه كنندگان است.

مراكز معاینه فنی شبانه‌روزی شد

به گزارش فارس، با توجه به افزایش مراجعات به مراكز معاینه فنی و همچنین همزمان با انباشت آلودگی هوای پایتخت و قرار گرفتن در شرایط هشدار در روزهای شنبه 6 آذر و یكشنبه 7 آذر مراكز معاینه فنی خودرو های سبك به صورت شبانه روزی اقدام به فعالیت می‌كنند و از روز دوشنبه 8 آذر به بعد ساعت كار تمام مراكز از ساعت 7:30 لغایت 19:30 خواهد بود.

بنا به این گزارش: افزایش ساعت كار مراكز در روزهای آینده منوط به تصمیم‌گیری كمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوا است كه در صورت افزایش ساعت كار مراكز معاینه فنی، متعاقباً اعلام خواهد شد.

در خاتمه از شهروندان درخواست می‌شود در این روزهایی كه وضعیت آلودگی هوای تهران به وضعیت هشدار رسیده و با توجه به افزایش ساعت كار مراكز معاینه فنی آن دسته از شهروندانی كه در طول روز نمی‌توانند به مراكز معاینه فنی مراجعه كنند فرصت مناسبی ایجاد شده كه به انجام معاینه فنی خودرو خود اقدام كرده و گامی موثر در جهت كاهش آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد بردارند و به وظیفه شهروندی خود عمل كنند.

 

تبلیغات