تبلیغات

تبلیغات

شجاعت یک افسر ارتش مصر برای آزادی کشورش + عکس

مجموعه : مجله خبری
شجاعت یک افسر ارتش مصر برای آزادی کشورش + عکس

 به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق ، نظام فعلی حاکم بر مصر ، وابستگی بنیادینی با ارتش این کشور دارد.در سال 1952 این جمعی از افسران ارتش مصر بودند که با کودتایی ، نظام تا بن دندان فاسد سلطنتی را در مصر سرنگون کرده و اعلام جمهوری نمودند. اولین رییس جمهور مصر ، ژنرال محمد نجیب بود. او حدود یک سال حکومت کرد و سپس جمال عبدالناصر طی کودتایی بدون خونریزی ، نجیب را کنار زده و تا سال 1970 که با سکته قلبی از دنیا رفت ، رهبری مصر را بر عهده گرفت. با مرگ او ، معاونش ژنرال محمد انور سادات به ریاست جمهوری رسید. او حکومت مردم گرای عبدالناصر را به نظامی فرعونی تبدیل کرد و سرانجام نیز از سوی ملت مسلمان مصر تنبیه شد و در سال 1981 به ضرب گلوله افسر مسلمان مصری ، ستوان خالد اسلامبولی ، از تخت فرعونی خود کنار زده شد. بعد از مرگ سادات ، معاونش ژنرال محمد حسنی مبارک بر کرسی ریاست جمهوزی مصر تکیه زد و تا کنون به سلطنت خود ادامه داده است.

با این اوصاف و در نظر گرفتن همسایگی مصر با رژیم صهیونیستی و این که مردم این کشور در یک قرن گذشته ، سه جنگ را با این همسایه شرور تجربه کرده اند ، شاید بتوان بهتر  پیوستگی نهاد ارتش با حکومت مصر درک نمود. در این کشور ، ارتش و ارتشیان در راس ساختار سیاسی و حتی اجتماعی قرار دارند. افسران ارشد ارتش ، جزو طبقه اشراف به شمار می روند و نفوذ سیاسی و اقتصادی فراوانی در جامعه مصر دارا هستند. از سوی دیگر ، ارتش در میان توده های مردم نیز دارای محبوبیت و اعتبار منحصربفردی است.  تمامی جریانات سیاسی یا فرهنگی که قصد  تاثیر گذاری بر سرنوشت مصر را داشته باشند ، بدون تردید ابتدا یارگیری در ارتش را مورد نظر خود قرار می دهند.

در انتفاضه اخیر مردم مصر نیز رژیم مبارک تکیه و اعتماد فراوانی به ارتش داشت.ارتشی که پس از ماجرای قتل سادات ، با دقت و وسواس مورد تصفیه و پاکسازی قرار گرفت تا احتمال  تکرار چنین واقعه ای از میان برود. اما همانگونه که شاه ایران در نهایت ، ارتش نازپرورده خود را در آغوش ملت انقلابی دید ، حسنی مبارک نیز طی چند روز گذشته دریافت که برای سرکوب قیام مردم مصر ، به هیچ وجه نمی تواند روی ارتش دردانه خود حساب کند. انتشار عکس ها و فیلم های مربوط به در آغوش کشیده شدن ارتشیانی که مامور سرکوب اعتراضات شده بودند توسط مردم ، این پیام را برای همه جهان در بر داشت که رژیم مبارک در میان ارتش هم پایگاه قابل توجهی ندارد. اما به جرات می توان گفت باز هم اصلی ترین ضربه معنوی به پیوند میان ارتش و مبارک ، از طرف یک سروان جوان مصری وارد شد. این افسر ، در حالی که یونیفرم رسمی ارتش را بر تن داشت و به خاطر همراهی با مردم ، از سوی آنان مورد استقبال قرار گرفته و روی دوش تظاهر کنندگان قرار داشت ، با انجام حرکتی شجاعانه ، شوری فراوان در میان انقلابیون ایجاد کرد و ضربه ای کاری به اعتماد بنفس نظامیان وفادار به رژیم مبارک وارد ساخت. وی در مقابل چشمان هزاران نفر ، تصویری از مبارک را با حالتی معنادار پاره کرد و به اطراف پراکنده ساخت.

تصاویر این افسر مصری که هنوز هویتش آشکار نشده است ، به سرعت به سراسر مصر و دنیا مخابره گردید و نشانه دیگری را از عزم راسخ یک ملت برای تغییر سرنوشت خود را آشکار کرد و صاحبنظران بسیاری را که هنوز در پایان کار مبارک تردید داشتند مطمئن ساخت که کار فرعون تمام است و شاید بیش از دیگران ، این صاحب نظران اسراییلی بودند که دریافتند چه کابوسی در حال شکل گرفتن است چرا که رژیم صهیونیستی ، از ابتدای تشکیلش ارتش مصر را تنها تهدید کلاسیک نظامی برای موجودیت خود می دانست و می داند. به همین دلیل روزنامه اسراییلی هاآرتص که ارگان غیر رسمی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی به شمار می رود ، تصویر این واقعه را روی صفحه اول خود قرار داد و تیتر توهین آمیزی را مبنی بر غرتگری انقلابیون در بالای عکس درج کرد. بدیهی است که آن چه در مصر جریان دارد غارت تمام آن سرمایه گذاری بی دریغی است که رژیم غاصب تل آویو برای استحکام سلطنت حسنی مبارک و جانشینانش کرده بود. 

در زیر تصاویری از اقدام شورانگیز و قهرمانانه افسر جوان مصری و انعکاس  آن در روزنامه هاآرتص  را مشاهده می کنید:

 

شجاعت یک افسر ارتش مصر برای آزادی کشورش + عکس

شجاعت یک افسر ارتش مصر برای آزادی کشورش + عکس

شجاعت یک افسر ارتش مصر برای آزادی کشورش + عکس

شجاعت یک افسر ارتش مصر برای آزادی کشورش + عکس

شجاعت یک افسر ارتش مصر برای آزادی کشورش + عکس

انعکاس عمل شجاعانه افسر جوان مصری در صفحه اول روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

بهترین مجله خبری

بیشتر بخوانید
a

تبلیغات