تبلیغات

تبلیغات

کودکان در جنگ جهانی دوم (عکس)

کودکان در جنگ جهانی دوم (عکس)

در طول جنگ جهانی دوم، بچه های زیادی در ارتش برضد نازی ها جنگیدند. تعداد زیادی از آنها سعی داشتند به وسیله جنگ از خانه‌هایشان فراری شوند،‌ اما اکثر آنها توسط ارتش پلیس توقیف شده و به خانه‌هایشان بازگردانده شدند. اغلب سربازان این کودکان را در روستاهای فقیر پیدا می‌کردند. بچه های فقیر در این مکان‌ها زندگی می‌کردند که خصوصا در طول جنگ به این شکل درآمده بودند، اما گاهی اوقات این پسربچه ها درگیر اردوگاه های جنگی می‌شدند و در آنجا اسلحه و لباس فرم مخصوص دریافت می‌کردند. بعضی از این بچه ها در سنین ۹ تا ۱۱ سالگی وارد این اردوگاه‌ها می‌شدند.

 
 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات