تبلیغات

تبلیغات

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

مجموعه : گالری عکس روز
عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
کارناوال، یک جشن یا به عبارتی رژه همگانی در خیابان است که همراه با آن عنصرهایی از سیرک‌بازی و رقص‌های خیابانی آمیزه آن شده ‌است. کارناوال بیشتر متعلق به فرهنگ رومی-کاتولیک است و کمتر عنصرهای پروتستانی را در خود جا دارد. با این وجود این جشن در بیشتر جهان غرب جای محکم خود را پیدا کرده ‌است. در اصل در کلمه "کارناوال" اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای آن را به زبان ایتالیایی و عده‌ای دیگر به زبان لاتین یا یونانی نسبت می‌دهند.

در این رابطه کارناوال شهر ریودوژانیرو، پایتخت برزیل از 4 مارس 2011 آغاز شده که تصاویر این ایمیل مربوط به همین رخداد و عبور کارناوال های شادی در کنار بناهای اصلی شهر می باشد.

 

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
  
  
  عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

 
 
عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
 
 
 عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
 
 
 عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
 
 
 عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
 
 
 عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
 
 
 عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
 
 
 عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل
 
 
 عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

 این هم رونالدینیو که با لباس مدرسه سامبای پورتلا در فستیوال مدارس ریودوژانیرو به این کارناوال پیوسته است.

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

عکسهایی از کارناوال شادی در برزیل

 
 
تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات