تبلیغات

تبلیغات

تنبل ترین حیوان جهان را بشناسید + عکس

مجموعه : علمی
تنبل ترین حیوان جهان را بشناسید + عکس
حیوانی که در تصویر مشاهده می نمایید از تنبل ترین و احمق ترین حیوانات جهان به حساب می آید.

این حیوان تنبل از گونه پستانداران است و معمولا روی درختان زندگی می کند.

این حیوان که در آمریکای جنوبی زندگی می کند، از حشرات و گیاهان تغذیه می کند.

تنبل ترین حیوان جهان را بشناسید + عکس
 

تبلیغات