تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا

مجموعه : گالری عکس روز
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
 
یک بند باز آمریكایی توانست در مقابل چشمان حیرت‌زده هزاران تماشاگر از عرض آبشار نیاگارا عبور كند. این بند باز ۳۳ ساله، موفق شد زیر فشار شدید آبی که از آبشار نیاگارا سرازیر می‌شد، در عرض ۳۰ دقیقه از روی۵۵۰ متر طناب عبور کند و خود را به طرف دیگر آبشار برساند.
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
تصاویر عبور بند باز آمریكایی از فراز آبشار نیاگارا
a