تبلیغات

تبلیغات

تست شخصیت بر مبنای علمی

تست شخصیت بر مبنای علمی
این یک تست ساده شخصیت است البته مبنای علمی مشخصی ندارد.
 
ابتدا به این عکس نگاه کنید…
 
 
اگر چشم شما بلافاصله بعد از دیدن این تصویر، بیشتر می‌تواند چهره انسان را ببیند، شما فرد آرام و لطیفی هستید ولی اگر چشم شما روی تصویر گرگ متمرکز می‌شود، شما فردی با یک زندگی پر تنش و استرس هستید.
 

تبلیغات