تبلیغات

تبلیغات

آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

مجموعه : گوناگون
آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس
 

عکاس S.Morita «اس موریتا» به تمام ژاپن سفر کرده تا از تمام این درپوش‌های نقاشی شده عکس بگیرد.

 آثار هنری در موزه‌ها و گالری‌های ژاپن به وفور دیده می‌شود اما این آثار به خیابان‌ها و زیر پای عابران هم کشیده شده است و درپوش های فاضلاب به سبکی خاص نقاشی شده‌اند.

یک مقام ارشد دولتی اجازه طراحی بر روی درپوش‌های فاضلاب را در سال 1985 صادر کرد؛ هدف وی از این کار بالا بردن سطح آگاهی مردم از پروژه‌های پر هزینه فاضلاب برای مالیات دهندگان بوده است که تا امروز تقریبا 6000 درپوش نقاشی شده در ژاپن وجود دارد.

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

 

 آثار هنری روی درهای فاضلاب در ژاپن !+ عکس

 

تبلیغات