تبلیغات

تبلیغات

صحنه هایی دردناک از سواحل دریای خزر

صحنه هایی دردناک از سواحل دریای خزر

 

تصاویر دلخراش از طبیعت زیبای دریای خزر را در این بخش می بینید.

آلودگی آب دریای خزر موجب مرگ هزاران ماهی در سواحل این دریا شده است.

تبلیغات