تبلیغات

تبلیغات

تصاویری از لباس جالب مربیان پانداهای غول پیکر

تصاویری از لباس جالب مربیان پانداهای غول پیکر

 

تصاویر جالب از پوشش و لباس های مبدل مربیان با لباس هایی شبه پاندا

با توجه به اینکه تنها ۱۶۰۰ پاندا در حیات وحش جهان وجود دارد. این مربیان با استفاده از لباس های مبدل و نزدیک شدن به پانداها با الگو قرار دادن خود مهارت لازم برای زندگی مستقل را به آنان می آموزند تا بتوانند آنها را در حیات وحش رها کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات