تبلیغات

تبلیغات

باور می کنید این ماشین ها تماما اسباب بازی هستند

باور می کنید این ماشین ها تماما اسباب بازی هستند
 
هیچ کدام از اتومبیل های درون این عکس ها واقعی نیستند. خلاقیتی جالب از ماشین های اسباب بازی هستند.
 
در نگاه اول شاید فکر کنید عکس های ساده ای از ماشین های واقعی را میبینید ولی هیچ کدام از اتومبیل های درون این عکس ها واقعی نیستند. عکاس 21 ساله سوئیسی Kim Leuenbergerبا خلاقیتی جالب از ماشین های اسباب بازی عکاسی کرده و آثاری زیبا و دیدنی خلق کرده است.

 

 
 
 

تبلیغات