تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عكس خوک تخم مرغ شکن

عكس خوک تخم مرغ شکن
ابزار مفید برای آشپزخانه که به شما کمک خواهد کرد که زرده تخم مرغ را از سفیده تخم مرغ جدا کنید.

     ساخته شده توسط Peleg طراح و سازنده معروف تخم مرغ YolkFish.

 
عكس خوک تخم مرغ شکن
 
عكس خوک تخم مرغ شکن
 
 
 
 
a