تبلیغات

تبلیغات

گرهك تیروییدی یا بزرگی تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت

اطلاعات اولیه توضیح كلی گرهك تیروییدی عبارت است از یك گرهك (ندول ) خوش خیم یا بدخیم تیرویید را در جلوی گردن درگیر می كند. تومورهای خوش خیم بسیار شایع تر هستند و بعید است كه به سایر بخش های بدن گسترش یابند. این رشد ممكن است كیستی یا توپر (آدنوم تیرویید) باشند. گرهك های بدخیم تیرویید می توانند گسترش یابند و زندگی را تهدید كنند. علایم اولیه در هر دو نوع مشابه هستند.

هر دو جنس و تمام گروه های سنی را مبتلا می كنند. ندول های خوش خیم در زنان شایع تر از مردان هستند حال آن كه ندول های بدخیم بیشتر در كودكان 7-4 ساله ایجاد می شوند. علایم شایع تورم یا توده در غده تیرویید در دو حساسیت به لمس در غده تیرویید اشكال در بلعیدن گرفتن صدا تنفس مشكل (نادر) علایم پركاری یا كم كاری تیرویید علل ناشناخته عوامل افزایش دهنده خطر پرتو درمانی در كودكی حتی با دوز كم برای سر، گردن و قسمت بالای قفسه سینه سابقه خانوادگی تومورهای تیرویید كمبود ید پیشگیری از پرتو درمانی برای گردن به خاطر آكنه ، التهاب لوزه ، بزرگی غده تیموس یا سایر بیماری های خفیف خودداری كنید.

عواقب مورد انتظار معمولاً با جراحی یا تركیبی از جراحی و درمان با ید رادیواكتیو علاج می شود. عوارض احتمالی گسترش تومور بدخیم به بخش های مجاور كه نیازمند جراحی اساسی برای برداشتن غدد لنفاوی و عضلات یك طرف گردن است . كم كاری تیرویید یا پاراتیرویید در اثر آسیب وارد به غدد تیرویید یا پاراتیرویید در طول جراحی . گرفتگی و فقدان صدا به صورت دایمی به دنبال جراحی به خاطر برخی از سر طانهای تیرویید درمان اصول كلی آزمون های تشخیصی می توانند شامل بررسی های آزمایشگاهی خون ، اسكن تیرویید، بیوپسی با سوزن ، سونوگرافی و رادیوگرافی باشند آزمونها به رد سرطان و اجتناب از جراحی غیرضروری كمك می كنند.

درمان متفاوت است و ممكن است شامل یك یا تركیبی از درمانها باشد. ممكن است هم با هدف تشخیص و هم برای درمان ، در برخی موارد از دوزهای سركوبگر هورمون تیرویید استفاده شود. در صورت افزایش اندازه ندول ها، جراحی توصیه می گردد. جراحی برای آسپیره كردن تومور كیستیك یا برداشتن تومور توپر و لوب درگیر تیرویید (تیروییدكتومی تقریباً كامل ؛ لوبكتومی ). درمان با ید رادیواكتیو داروها داروهای ضد تیرویید یا جایگزینی هورمون تیرویید ید رادیواكتیو 131 I برای درمان سرطان مسكن ها در صورت نیاز فعالیت به محض بهبودی علایم پس از جراحی ، فعالیت های طبیعی خود را از سر بگیرید.

در صورت مختل شدن صدا پس از جراحی ، ممكن است گفتار درمانی توصیه شود. رژیم غذایی رژیم غذایی خاصی ندارد. در این شرایط به پزشك خود مراجعه نمایید اگر شما یا یكی از اعضای خانواده تان علایم ندول های تیرویید یا بزرگی تیرویید را داشته باشید. اگر موارد زیر پس از جراحی رخ دهند: ـ علایم كم كاری تیرویید (خستگی ، صورت پف آلوده ، افزایش سریع وزن ، خشن شدن مو و كاهش تمایل جنسی ) ـ تب ـ گرفتگی یا انقباض عضلات ـ تنفس مشكل اگر دچار علایم جدید و غیر قابل توجیه شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبی ایجاد می كنند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز


تبلیغات