تبلیغات

تبلیغات

ارتباط یك هورمون غده هیپوفیز با پوكی استخوان

مجموعه : پزشکی و سلامت
یك هورمون تولید شده غده هیپوفیز در تحلیل استخوان در زنان یائسه موثر است. شاید این یافته دیدگاه موجود درباره اثر كاهش سطوح استروژن در پوكی استخوان را تحت تاثیر قرار دهد. سطوح بالای هورمون ، به نام هورمون تحریك كننده فولیكول (FSH) باعث افزایش تحلیل استخوان در موش شد. موش هایی كه فاقد FSH یا گیرنده آن بودند به آسیب استخوانی مقاوم شدند حتی اگر دچار كاهش استروژن بودند.

به گزارش هلث دی ، یافته های فوق احتمال ایجاد روش هایی به غیر از استروژن درمانی را برای درمان یا جلوگیری از پوكی استخوان نشان می دهند.
درمان جایگزین استروژنی راه حل ایده آلی نیست زیرا با افزایش احتمال سرطان سینه ارتباط دارد به ویژه زمانی كه همراه با هورمون پروژستین به كار رود.
قبل از یائسگی نقش هورمون FSH تحریك تولید تخمك در زنان و تولید استروژن توسط تخمدان هاست اما با افزایش سن سطوح استروژن كاهش می یابد.
غده هیپوفیز سعی می كند با رها كردن FSH بیشتر سطوح استروژن را به میزان قبل برگرداند. با افزایش FSH استروژن كاهش می یابد.
به هر حال این بررسی بر روی حیوانات آزمایشگاهی صورت گرفته است و لذا انجام تحقیقات بعدی بر روی انسان نیز لازم است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات