تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس روز 26

صبح که از خواب بیدار میشی 2 کار انجام بده!

1> خدارا شگر گن چون زنده ای

2> برو حموم چون بقیه هم می خوان زندگی کنند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زلیخا موفق شد به یوزارسیف شماره بده ! هیچ کس تنها نیست … همرام اول

تبلیغات