تبلیغات

تبلیغات

بیماریهای گوش داخلی و شنوایی

مجموعه : پزشکی و سلامت

اختلالات شنوایی خیلی شایع هستند و در موارد شدید ممكن است در ارتباطات اجتماعی دخالت كرده، باعث ناتوانی عمده شوند. در بعضی موارد، كاهش شنوایی ناشی از اختلال در مجرای گوش یا گوش میانی است اما اختلالات گوش داخلی هم می تواند باعث مشكلات شنوایی باشند. همچنین گوش داخلی دارای دستگاه دهلیزی Vestibular apparatus میباشد كه به حفظ حس تعادل كمك می كند. اختلالات گوش داخلی ممكن است منجر به علائم دیگری مثل سرگیجه dizziness شود.
نقائص شنوایی ناشی از اختلالات گوش داخلی نظیر كاهش شنوایی ناشی از سر و صدا noise included hearing loss و تینیتوس tinnitus (شنیدن صداهای مختلف در یك یا هر دو گوش در غیاب منبع خارجی) بعداً با تفصیل بیشتر توضیح داده میشود، شروع میگردد.
مشكلات قسمتهای دیگر گوش هم ممكن است باعث كاهش شنوایی یا كری شوند. فقط اختلالات گوش داخلی بر روی شنوایی موثر نیست. اگر دستگاه دهلیزی آسیب ببیند، ممكن است حس تعادل از بین برود.
سه اختلال شایع داخلی عبارتند از: بیماری حركت تعادل
sickness، لابرنتیت Labyranthitis و بیماری منییر Meniers disease كه در این بخش توضیح داده میشوند. همه این اختلالات ممكن است باعث علائمی چون سرگیجه و تهوع شوند. بیماری منییر می تواند منجر به كاهش شنوایی شود. قسمت آخر این فصل پیرامون آكوستیك نروما accoustic neuroma (یك تومور غیرسرطانی و نادر كه عصب شنوایی رابط گوش داخلی و مغز میباشد را مبتلا می كند) بحث می نماید.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات