تبلیغات

تبلیغات

بیماری های اسکلتی عضلانی 70 درصد شاغلین را در سیستم های اداری درگیر کرده است

مجموعه : پزشکی و سلامت

بیماری های اسکلتی عضلانی شایع ترین نوع بیماری های مربوط به محیط کاری است به طوری که بررسی های انجام شده، نشان می دهد: 70 درصد شاغلین در سیستم های اداری به نوعی به این بیماری ها دچار هستند.
دکتر سوسن صالح پور متخصص طب کار و مدرس گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جریان برگزاری کارگاه سلامت مشاغل دفتری که از سوی مرکز خدمات بهداشت جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران برگزار شد در خصوص بیماری های مرتبط با محیط های اداری به خبرنگار سرویس آ« بهداشت و درمان آ» ایسنا واحد علوم پزشکی ایران ، گفت: بیماری های اسکلتی عضلانی شایع ترین نوع بیماری های مرتبط با محیط کاری هستند که عموما با مشکلات گردن، کمر، دست و مچ دست به وجود می آیند، همچنین انواع آلرژی ها به دلیل عوامل بیولوژیک و عوامل شیمیایی امکان بروز در محیط اداری را دارند که انواع تحریکات سیستم تنفسی، چشم و حلق و بینی را ایجاد می کنند.

وی عوامل فیزیکی از جمله دمای محیط کار و نور، عوامل شیمیایی مثل گرد وغبار محیط و وجود مواد پاک کننده در محیط های اداری و دود سیگار همکاران را از عوامل تاثیرگذار در بروز ناراحتی ها و بیماری های محیط های کاری عنوان کرده و گفت: از سوی دیگر عوامل بیولوژیک (میکروارگانیسم های تاثیرگذار) همچون کپک ها و قارچ هایی که ممکن است در محیط وجود داشته و شاغلین از وجود آن بی خبر باشند همچنین عوامل ارگونومیک که تناسب میان فرد و محیط کاری وی از جمله تجهیزات و امکانات است، از عوامل تاثیرگذار برایجاد مشکلات محیط های اداری به شمار می روند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات