تبلیغات

اس ام اس فلسفی و عرفانی (100)

اس ام اس فلسفی و عرفانی (100)

همیشه اون تغییری باش که میخوای توی دنیا ببینی . . .

مایکل اسکافیلد !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دامن شادی چو غم آسان نمی آید بدست

پسته را خون می شود دل تا لبی خندان کند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گاهی گمان نمیکنی و می شود / گاهی نمی شود که نمی شود

گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست / گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدایی و بخت نیست /گاهی تمام شهر گدای تو میشود . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عشق مرگ نیست زندگی است ، سخت نیست عین سادگی است

عشق عاشقانه های باد و گندم است ، اولین پناهگاه کودکی آخرین پناهگاه آدم است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به تقویم ها اعتمادی نیست

اگر در دل یا نگاهت تغییری رخ داده . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بعلاوه خدا باشی منهای هر چیزی زندگی می‌کنی . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسان های آزاده دل شکسته و پر غرور خود را پنهان می کنند . . .

فردریش نیچه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

چشمان تو حروف را، بی استفاده می کنند! کافی است نگاه کنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انسانها گاهی آنقدراحمقند که مثل عروسکهای خیمه شب بازی روزی هزار بار

دستهای خود را بر سر میرسانند ولی نخهای را که از ان اویزانند را نمی یابند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حرف کسانی که می گویند عشق بری از خودخواهی ست خنده دار است

زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است . . .

فردریش نیچه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به ستاره ها نگاه کن،به چشمک زدنشون بخند اما دل نبند

چون چشمکشون از روی عشق نیست از روی عادته . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آنچه را می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم.

آنچه را انجام می‌دهم، درک می‌کنم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

از انسانها غمی به دل نگیر. زیرا خود غمگینند. با آنکه تنهایند از خود می گریزند زیرا به خود،

به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند. پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند.

راستی را از پس آنها می بینیم، اما خود، ما را از راستی جدا می کنند . . .

جبران خلیل جبران

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خداوندا ، از عشق امروزمان چیزی برای فردا کنار بگذار

نگاهی ، یادی ، تصویری ، خاطره ای..

برای آن هنگام که فراموش خواهیم کرد که روزی چقدر عاشق بودیم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روز را خورشید میسازد. روزگارش را ما

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست ،

زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است . جان استیل . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی چیست ؟

اگر خنده است چرا گریه میکنیم ؟

اگر گریه است چرا خنده میکنیم ؟

اگر مر گ است چرا زندگی می کنیم ؟

اگر زندگی است چرا می میریم ؟

اگر عشق است چرا به آن نمی رسیم ؟

اگر عشق نیست چرا عاشقیم ؟

دکتر علی شریعتی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

جوانی نیز مانند پاک ترین و بهترین عشقها سرانجامی ندارد . . .

گوته

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

زندگی ات را قربانی چیزی مکن،همه چیز را قربانی زندگیت کن . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد . . .

کارلایل

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

باید گاهی سکوت کنیم ، شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

خدا دوستدار آشناست. عارف عاشق می خواهد نه مشتری بهشت.

( دکتر شریعتی )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

همیشه آخر هر چیز خوب میشود.اگر نشد بدان هنوز آخر آن نرسیده

چارلی چاپلین

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بخشندگی،انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است که لگدمالش کرده است .

مارک تواین

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ترنم باد، آوای دریا، به من می گویند که از بودن خود شاد باشم . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

روز به‌ روز دورتر می‌شود آسمان . طفلکی باران؛ خسته می‌شود!؟

گاهی خوردن لگدی از پشت ! برداشتن گامی به جلو است . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

ای دوست نزن زخم زبان جای نصیحت / بگذار ببارد بر سرم سنگ مصیبت

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

ساعتها را بگذارید بخوابند . بیهوده زیستن را نیازی به شمردن نیست . . .

دکتر شریعتی

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

تمام تلاشت در زندگی این باشد که روزگار را مطیع خود کنی

نه این که خود مطیع روزگار باشی . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

به افکارت زبان نده ، ظرف که خالی باشد صدای بیشتری دارد . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

هر بامداد آهویی از خواب بر میخیزد و میداند که از تند ترین شیر

باید تندتر بدود ، وگرنه کشته خواهد شد

هر بامداد شیری از خواب بر میخیزد و میداند از تند ترین آهو

باید تند تر بدود ، وگرنه از گرسنگی خواهد مرد

فرقی ندارد آهو باشی یا شیر ، آفتاب که برمیآید آماده دویدن باش . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

پرنده ای که بالاتر از همه روی درخت نشسته

زودتر از همه هدف تیر شکارچی قرار میگیرد . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

تنها دو شخص بد بخت داریم

کسی که چگونه انسان شدن را یاد نمیگیرد

کسی که از خوشبختی دیگران لذت نمیبرد . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

قنوت یعنی خود را در دست ها نهادن و تقدیم خدا نمودن . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

نیک باشی و بد گویند خلق / به که بد باشی و نیک بینند . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

زندگی سر گذشت درگذشت آرزوهاست . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

الهی

در بسته نیست ، ما دست و پا بسته ایم . . .

__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است . . .

ابن سینا

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد ، هر تکه چوبی ، مانع عظیمی
بر سر راهت خواهد شد . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

چنان باش که بتوانی به هر کس بگوئی ، مثل من رفتار کن . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

آن که امروز را از دست میدهد فردا را نخواهد یافت ، هیچ روزی از امروز با ارزش تر نیست

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

مشکلی که بوجود آمده ، بگرد و راه حلش را پیدا کن ، دنبال این نگرد که چرا بوجود آمده

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید اعتماد نکنید . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده
کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد
و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

آن که میتواند انجام میدهد و آن که نمیتواند انتقاد میکند . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

عشق زائیده تنهائی است و تنهائی زائیده عشق . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

اکثر ما نه به خاطر یافتن فردی کامل ، بلکه به خاطر کامل دیدن

یک فرد نا کامل عاشق میشویم . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی ، کسی باش که تا به حال نبودی . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

ستاره بخت کسی شوم نیست ، این ما هستیم که آن را بد تعبیر میکنیم . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

بر زمین لجبازی پای مفشار که بد لغزنده است . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

از اندیشه ها و آرزوهای دیگران ، برای موفقیت خود کمک بگیرید . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

چیزی را که ما نمیتوانیم بفهمیم ضد و نقیض زندگی انسان است . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

اگر هر روز راهت را عوض کنی ، هیچ وقت به مقصد نخواهی رسید . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

در اندیشه آنچه کردی مباش ، در اندیشه آنچه نکردی باش . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

درباره درخت بر اساس میوه هایش قضاوت میکنند ، نه برگ هایش . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جایی دیگر ، کار بیهوده ای است

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

سکوت سرشار از نگفته هاست و نا گفته ها پر بها ترین داشته هاست . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

اینکه تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر میکنید ، بستگی دارد تا چه حد
زندگی تان را تحت کنترل دارید . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

گاهی هدف خود ، سد دید آدمی است ، باید دور شد و آنگاه برگشت ،
چه درخشان هویداست . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش دوست واقعی باشد . . .

–_–_–_–_–_–_–_اس ام اس فلسفی_–_–_–_–_–_–_–_–_–

برای هر کس زمان معینی وجود دارد که قابل انتقال نیست . . .

 

a