تبلیغات

طرفداران وحشی قذافی (عکس)

مجموعه : گالری عکس روز
طرفداران وحشی قذافی (عکس)

لیبی تبدیل به صحنه جنگ نظامی طرفداران قذافی و حامیان دموکراسی شده است

 

تهیه و تنظیم : پایگاه تکناز

تبلیغات