تبلیغات

ژیان جدید و زیبا در سال ۲۰۱۴ می آید !+ عکس

ژیان جدید و زیبا در سال ۲۰۱۴ می آید !+ عکس

جله آلمانی اتوبیلد خبرداده سیتروئن قصد دارد نسل تازهای از خودروی ۲CV خود را به بازار عرضه کند. این خودرو در ایران با عنوان ژیان شهرت دارد در سال ۲۰۱۴ وارد بازار خودرو می شود.

 
پروژه ژیان قرن بیست و یکم با کد E3 اسنشال براساس پلتفرم سیتروئن C4 در حال ساخت است. زمزمه ساخت ژیان برای اولین بار در سال ۲۰۰۷ و در مقالهای در مجله اتواکسپرس مطرح شد.
 

ژیان جدید و زیبا در سال ۲۰۱۴ می آید !+ عکس

 

 

تبلیغات