تبلیغات

یک صندلی خوب برای نشستن

یک صندلی خوب برای نشستن

اگر شما وقت زیادی را روی صندلی در محیط کار خود (حتی بیشتر از وقتی که در رخت خواب هستید) می نشینید، مطمئن باشید که برای بدنتان مضر است.پس به مطالب زیر دقت کنید و آن را بخوانید و عمل کنید
 
آلن هج پرفسور علم تکنولوژی و ایمنی و استاد دانشگاه کرنل می گوید: تنظیم پشتی صندلی و چگونگی قرار گرفتن مهره ها روی آن از مهمترین عوامل است. قسمت نشیمنگاه صندلی باید با بدن شما متناسب باشد، نه خیلی تنگ و نه خیلی پهن که نتوانید آرنج های خود را روی دسته های آن قرار دهید.
 
جروم مکندز، سخنگوی انجمن ماساژ آمریکا می گوید: پاها باید جوری روی زمین قرار گیرد که با ستون فقرات آسیب نرساند و در ضمن این حالت رسمی بدن حفظ شود. قسمت میانی صندلی نباید گردش خون در پاها به خصوص در زانو ها را دچار اختلال کند و خون در زانو ها جمع شود. آرنج ها نیز باید به صورت 8 از شانه ها فاصله داشته باشد. اگر پشتی صندلی شما از انواع فنری نیست به این معنی است که نشستن به شکلی نا به هنجار صورت می گیرد و باید به صندلی فروشی مراجعه کرد!

a