تبلیغات

تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار

تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
 
فاصله بین دو رودخانه که باعث به وجود آمدن تنگه ای شگفت انگیز شده است اکنون از یکی از زیباترین جاذبه های دنیا را پدید آورده است.
ترودیفر (Trou de Fer) یكی از زیباترین مناظر طبیعی در لارییونیون جزیره فرانسوی در 650 كیلومتری از ماداگاسكار می باشد. شگفت انگیز ترین بخش این منظره فاصله بین دو رودخانه آن است كه عمق بسیار زیادی دارد.

 

تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
عمق این دره چنان است كه باعث بوجود آمدن 2 آبشار 210 متری و 300 متری در طول مسیر رودخانه شده است. در كمی جلوتر یك آبشار دیگر باعث میشود تا جمعا آب های این رودخانه در طول مسیرشان و طی سه آبشار حدود 900 متر به پایین پرتاب شوند. و در نهایت به اقیانوس هند پیوندند.
تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار
تصاویر بی نظیر از تنگه ای شگفت انگیز در ماداگاسکار

تبلیغات