تبلیغات

روشهای کمک به حل ناباروری

روشهای کمک به حل ناباروی متعددند ، ولی مهمترین آنها عبارتند از :
تزریق داخل رحمی اسپرم

لقاح خارج از بدن و انتقال جنین

تزریق اسپرم به داخل تخمک

تزریق سلولهای تولید مثل به داخل لوله های رحمی

تخمک قرضی

تلقیح اسپرم از غیر

زیربنای روشهای کمکی ، تحریک تخمک گذاری است که در هر مورد پس از بررسیهای لازم توسط پزشک ، بهترین روش ممکن انتخاب می شود .
تزریق داخل رحمی اسپرم
ر این روش اسپرم مرد با استمناء ( خودارضائی ) بدست می آید و پس از عملیات لازم ، داخل حفره رحم تزریق می شود . موفقیت این روش به کیفیت تخمک های زن و به تعداد اسپرمها بستگی دارد . پس از تزریق اسپرم به داخل حفره رحم ،‌ به بیمار اجازه داده می شود به خانه برگردد . مدت انجام این روش از زمان مراجعه تا مرخص شدن ۳-۵/۲ ساعت است و حداکثر ۱۵ دقیقه پس از تزریق ، بیمار روی تخت استراحت می کند .

مدت استراحت در منزل ۲۴ ساعت است و بیش از آن نیاز به استراحت ندارد . بیمار بایستی یک شب در میان ۳-۲ بار نزدیکی داشته باشد و ۱۶ روز بعد برای آزمایش حاملگی مراجعه کند . اقدامات بعدی با نظر پزشک انجام گیرد .

تزریق داخل رحمی اسپرم با توجه به وضعیت زوجها ، حداقل ۶ بار انجام می شود و ادامه آن بستگی به حوصله بیمار دارد . اگر در ادامه درمان ، روشن شودکه انجام این روش چندان امیدوار کننده نیست ، از ادامه درمان خودداری شده ، از روشهای دیگر استفاده می شود .

میزان موفقیت در صورت انتخاب درست بیماران ، زیاد است و پس از ۶ دوره تزریق ، حدود ۲۰ درصد است . حاملگی معمولاً تا دوره سوم تزریق حاصل می شود ، ولی اگر نشد تا دوره ششم هم امید وجود دارد .از دوره ششسم به بعد احتمال موفقیت آن کم است .

در صورت وجود حاملگی ، جنین حاصل با جین حاصل نزدیکی تفاوتی ندارد
 
 
لقاح خارج از بدن و انتقال جنین
ین روش در دو مرحله انجام می شود : مرحله اول ، تحریک تخمک گذاری و ایجاد تخمک است و مرحله دوم ، عبارت است از تهیه اسپرم بطریق استمناء ( خودارضائی )

در این روش پس از قراردادن تخمک و اسپرم بر روی هم و انجام یک سری فعل و انفعالات ، آنها را به داخل رحم منتقل می کنند و بیمار حداکثر ظرف یک ساعت بعد ، به منزل فرستاده می شود . چهارده روز بعد ، نتیجه کار با آزمایش معلوم می شود . این روش اولین بار برای درمان نازائی های لولهای – یعنی در مواردیکه لوله رحم بسته شده بود و امکان معالجه وجود نداشت – به کار برده شده ، ولی اکنون در موارد زیادی مورد استفاده است
 
 
تزریق اسپرم به داخل تخمک
ین روش در مورد نازائی مردان نجات بخش بوده و انقلابی در نازائی مردان ایجاد کرده است بطوری که حتی با وجود نبودن اسپرم در مایع منی ، با کشیدن سلولهای محرک اسپرم از نسج بیضه و تزریق آن به تخمک ، حاملگی حاصل شده است
 
 
تزریق سلولهای تولید مثل به داخل لوله رحمی
تخمک و اسپرم حاضر شده را از راه شکم به داخل لوله رحم تزریق می کنند . در ۳-۲ سال اخیر موفقیت این روش زیر سئوال رفته است .
 
 
تخمک قرضی
در زنانیکه تخمدان ندارند ویا تخمدان آنها بعلت یائسگی زودرس یا یا یائسگی طبیعی از کار افتاده است ، از این روش استفاده می کنند . تخمک را از جوان دیگری گرفته ، پس از لقاح با اسپرم مرد ، به داخل رحم انتقال می دهند . میزان موفقیت این روش زیاد است.
 
 
انتقال اسپرم از غیر
از نظر شرعی در مورد این روش بایستی احتیاط شود و دستورفقهی موضوع روشن شود . هنوز تجاربی در ایران وجود ندارد و مراحل اولیه کار صورت گرفته است .
 

 

تبلیغات