تبلیغات

تبلیغات

پیرتروم

مجموعه : پزشکی و سلامت

پیرتروم گیاهی است که در کوه های شمال ایران تا ارتفاع 2000 متر از سطح دریا و همچنین در کوه های ارمنستان و قفقاز به طور خودرو می روید. پیرتروم از خانواده مرکبات (Compositae)بوده و نام علمی آن کریزانتموم می باشد. ماده موثره این گیاه 4 استر است به نام پیرترین (پیرترین 1 و 2 و سینرین 1 و 2)که خاصیت حشره کشی پیرترین 1 و سینرین 1 بیشتر از بقیه است. مقدار پیرترین در تمام اعضا گیاه بالاخص در گل و تخمدان ها بیشتر است. برای قویتر نمودن خاصیت حشره کشی پیرتروم موادی از قبیل پیپرونیل بوتوکسید و یا بوتوکساید، سزوگسان و سولفوکساید به آن اضافه و سمیت آنرا تا 2 برابر افزایش می دهد. پیرتروم دارای خاصیت فلج کننده قوی است ولی پس از اندک زمانی بعضی از حشرات فلج شده قادرند پرواز کنند. بدینجهت در محلول های پیرتروم غالباً یکی از حشره کشهای صناعی افزوده می شود تا پیرتروم باعث فلج سریع حشره و حشره کش صناعی باعث مرگ حشره شود. امشی از فرآورده هایی است که دارای د د ت، عصاره پیرتروم، اسانس و نفت می باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات