تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

پیشگیری از اعتیاد كاهش دهنده هزینه های درمان است

مسوول مراكز كاهش آسیب اعتیاد در اداره كل بهزیستی خراسان رضوی گفت: پیشگیری از اعتیاد به میزان ‪ 30 برابر از هزینه های درمان می كاهد.

دكتر غلامحسین حقدادی روز سه شنبه در نشست تخصصی اعتیاد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در مشهد افزود: طبق آمار و اطلاعات مختلف از سراسر جهان پیشگیری تنها راه مبارزه با گسترش معضل اعتیاد است.

او با اشاره به راه های گوناگون ترك اعتیاد گفت: كلیه روش ها هزینه بر و زمانبر است حال آنكه در صورت برنامه ریزی و اقدامات پیشگرانه، جامعه به بهترین روش در برابر اعتیاد واكسینه می شود.

وی افزود: سن شیوع مصرف كاهش و نوع مواد مخدر مصرفی تغییر كرده لذا گستره آسیب ها و معضلات ناشی از اعتیاد به مواد مخدر نیز وسیعتر و خطرناك تر شده است.

این روانپزشك بیان كرد: در همین رابطه یكی از مهمترین سیاستهای سازمان بهزیستی برنامه ریزیهای متنوع در جهت پیشگیری از اعتیاد در جامعه است.

كارشناس امور پیشگیری از اعتیاد در اداره كل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برنامه های پیشگیری در سه سطح آموزشی، محلی و اداری در این استان هدایت می شوند.

دكتر عباس برهانفر افزود: در این میان استفاده از روش های اجتماع محور نیز از كاربرد فراوانی برخوردار است.

او بیان كرد: پارسال حدود ‪ 10 میلیارد ریال در زمینه پیشگیری هزینه شد كه یك سوم آن در بستر آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها صرف شد.

وی افزود: پارسال ‪ 180 باب مدرسه شامل ‪ 128 هزار دانش آموز و سه هزار دانشجو تحت آموزش و اطلاع رسانی در زمینه مواد مخدر و راه های پیشگیری از گرایش به آن قرار گرفتند.

او گفت: همچنین در ‪ 105 محله شهری به بیش از ‪ 105 هزار نفر از ساكنان آموزشهای لازم ارایه شد.

وی افزود: پارسال پنج درصد از مجموع جمعیت استان در بسترهای آموزشی، اداری و محلی تحت آموزشهای پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند.

او با اشاره به اینكه ‪ 65 مركز درمان اعتیاد اعم از سرپایی، بستری، گذری و اجتماع مدار در خراسان رضوی فعال می باشد گفت: درمان بیماری اعتیاد نیازمند صبر و حوصله فراوان است و نباید انتظار داشت پاكی در كوتاه مدت محقق شود.

سرپرست مركز اجتماع درمان مدار(‪ (TC خراسان رضوی هم گفت: استفاده از روش اجتماع درمان مدار یكی از روشهای نوین و مطلوب در درمان اعتیاد است.

سیدعلی سلامت با اشاره به اینكه ‪ TC یكی از روشهای درمانی پیشرفته است افزود: ‪ 90 تا ‪ 95 درصد درمان كامل از این طریق ممكن است و تنها دو تا سه درصد درمان از دیگر روشها صورت می گیرد.

او بیان كرد: در روش درمان اجتماع مدار نیز تنها ‪ 25 تا ‪ 30 درصد امكان درمان كامل وجود دارد كه نسبت به بقیه روشها بیشترین درصد است.

وی با اشاره به اینكه این روش درمانی از جمله نیازهای جامعه امروز است گفت: نیاز به توسعه این مراكز در كشور بسیار بالا است.

او افزود: هم اینك ‪ 20 مركز ‪ TC در سطح كشور فعال است اما خراسان رضوی تنها دارای یك مركز از این نوع است.

وی تاكید كرد: افزایش شمار مراكز اجتماع درمان مدار(‪ (TC در این استان ضرورت دارد.

‪ 26 ژوئن مطابق با پنجم تیر ماه “روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامیده شده است.

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات