تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عكس : کلوپ لاغری کودکان در چین

افتتاح کلوپ لاغری کودکان در چین باعث خوشحالی والدین نسل جدید شده است.

بیش از 100 کودک چاق چینی از سراسر چین در این اردوگاه نظامی گردآوری شده اند تا با شرکت در برنامه 20 روزه با انجام تمرینات سخت نظامی خود را لاغر کنند. در این برنامه کترشناسان متخصص تغذیه نیز برنامه خاص غذایی را به اجرا می گذارند.

عكس : کلوپ لاغری کودکان در چین

 


 

 

عكس : کلوپ لاغری کودکان در چین

 


عكس : کلوپ لاغری کودکان در چین

 


 

 

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات