تبلیغات

تبلیغات

تب راجعه شپشی

مجموعه : پزشکی و سلامت

عامل تب راجعه شپشی بورلیا رکورنتیس یا اسپیروکتا رکورنتیس می باشد. زمانی که شپش از فردی که از تب راجعه شپشی رنج می برد خونخواری کند، عامل بیماری همراه خون بلعیده می شود. تمام اسپیروکت ها طی 24 ساعت در مجرای گوارشی شپش ناپدید می شوند. در این مدت بسیاری از اسپیروکت ها از بین می روند ولی آنهایی که زنده می مانند از جدار معده شپش عبور کرده و وارد هموسل می شوند. در هموسل اسپیروکت به سرعت تکثیر می یابد و تنها راهی که باعث ابتلای انسان به این بیماری می شود له شدن شپش و ورود اسپیروکت به بدن از طریق زخم یا خراش یا غشای مخاطی می باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات