تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اس ام اس های جدید با موضوع خداوند

اس ام اس های جدید با موضوع خداوند

 

در دستور زبان عرفان، فعل اینگونه صرف می شود

من نیستم ، تو نیستی ، او هست . . .

* * * * اس ام اس خداوند * * * *


تا خدای بنده نواز است به خلقش چه نیاز ؟

میکشم ناز یکی ، تا به همه ناز کنم . . .

* * * * اس ام اس خداوند * * * *


امروز از دیروز به مرگ نزدیک تریم به خدا چه طور؟

* * * * اس ام اس خداوند * * * *


یــا رب ، ز تو الطــــاف فراوان دیـدم /  نعمت ز تــو بیش‌تر ز باران دیدم

تا دیده‌ای از من، همه عصیان دیدی  / تا دیده‌ام از تو، همه احسان دیدم . . .

* * * * اس ام اس خداوند * * * *


اگر کسی نگران رسیدن بلایی باشد و پیش از رسیدن آن دعا کند

خداوند هرگز آن بلا را به او نرساند

(امام صادق علیه السلام)

* * * * اس ام اس خداوند * * * *

خدایا کمک کن که راه تو گیرم / چو فرمان دهی ، از تو فرمان پذیرم

خدایا، کمک کن که در زندگانی / به راه رضای تو باشد مسیرم

خدایا نظر کن، که در مشکلاتم / بجز دامن پاک عترت نگیرم . . .

* * * * اس ام اس خداوند * * * *

سنگینی باری که خداوند بر روی دوش ما میگذارد آنقدر نیست که کمر مان را خرد کند

آنقدر است که ما را برای دعا کردن به زانو در آورد . . .

* * * * اس ام اس خداوند * * * *
اغلب فکر میکنیم چون خیلی گرفتاریم به خدا نمی رسیم

اما واقعیت این است که چون به خدا نمی رسیم خیلی گرفتاریم . . .

* * * * اس ام اس خداوند * * * *

راز یک زندگی زیبا این است:

که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد داشته باشی . . .

* * * * اس ام اس خداوند * * * *

در پایان، پاسخ به یک شبهه:

چگونه خداوند صاحب فضل و رحمت، بندگانش را به قهر و کیفر می گیرد؟

پاسخ: اقیانوس، آب فراوانی دارد اما اگر شما بطری در بسته ای را در آن بیندازید، قطره ای از آب، داخل بطری نمی شود. مشکل از آب است یا بطری؟!
انسان هایی هستند که تمام راه های هدایت را به روی خود بسته اند؛ راه فکر و تعقل، راه عبرت و اندیشه، راه شنیدن حق و اطاعت از آن، ‌راه ارشاد و هدایت و پندپذیری، راه کمک به دیگران و … این انسان ها، از خود جمادی ساخته اند که به قول قرآن، آن ها سنگ، و سخت تر از سنگ هستند:( ثم قست قلوبکم من بعد ذلک کالحجارة او اشد قسوة) – سوره بقره، آیه  ۷۴
محروم شدن این گروه از فضل الهی، به خاطر بسته بودن خودشان است نه به خاطر کم بودن فضل و رحمت الهی.

برگرفته از کتاب “تمثیلات” استاد قرائتی

 

تبلیغات