تبلیغات

تبلیغات

تشخیص پوكی استخوان

مجموعه : پزشکی و سلامت

از آنجایی كه بیماری پوكی استخوان قابل پیشگیری است، اهمیت زیادی دارد كه هر چه سریعتر آن را در افراد تشخیص دهیم. در عمل این بدان معنی است كه قبل از بروز شكستگی، كاهش توده استخوانی را تشخیص بدهیم. تا همین اواخر، این امر ممكن نبود، اما امروزه راههایی وجود دارد كه بوسیله آنها می توانیم مقدار استخوان را در افراد اندازه بگیریم.
اندازه گیری توده استخوانی معمولاً در قسمتهایی از اسكلت بدن انجام میشود كه احتمال شكستگی در آنها بیشتر است یعنی مچ دست، ستون فقرات و گردن استخوان ران.
دلیلی كه ما اقدام به اندازه گیری توده استخوانی می كنیم آن است كه این اندازه گیری به ما اطلاعاتی در مورد احتمال بروز شكستگی می دهد. همانگونه كه اندازه گیری فشارخون اغلب برای پیش بینی خطر بروز سكته مغزی انجام میشود یا اندازه گیری سطح كلسترول خون برای پیش بینی احتمال بروز بیماری قلبی صورت می گیرد، بنابرانی اندازه گیری توده استخوانی هم برای ارزیابی احتمال بروز شكستگی انجام میشود.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات