تبلیغات

تبلیغات

چگونه از كودكان خواب گرد مراقبت كنیم

مجموعه : پزشکی و سلامت

خواب گردی در كودكان و خردسالان شایع است اما در بسیاری از موارد خواب گردی مربوط به دوران كودكی ممكن است تا دوران نوجوانی ادامه پیدا كند.
به گزارش سرویس آ«بهداشت و درمانآ» خبرگزاری دانشجویان ایران، در حالی كه گاهی اوقات كودك خواب گرد فقط در اتاق خواب خود در خواب راه می رود، اما احتمال دارد كه از این كودكان رفتارهای خطرناك تری مانند پایین رفتن از پله ها یا خارج شدن از منزل درحال خواب مشاهده شود.

در همین رابطه موسسه آمریكایی نمورس پیشنهاداتی را برای چگونگی برخورد با كودكان خواب گرد ارایه كرده كه در زیر به آن ها اشاره می شود:

– وقتی متوجه شدید كه كودك تان مشكل خواب گردی دارد، سعی نكنید در این وضعیت او را از خواب بیدار كنید چون ممكن است وحشت زده شود بلكه فقط به وی كمك كنید تا به رختخوابش برگردد.

– برای جلوگیری از خارج شدن كودك از منزل تمام درها و پنجره ها را قفل كنید.

– برای این كودكان از تختخواب دو طبقه استفاده نكنید.

– اتاق را از اثاثیه مرتب كرده و به ویژه كف اتاق را تمیز كنید تا فرزندتان به هنگام خواب گردی زمین نخورد و اطمینان حاصل كنید كه لوازم شكستنی و خطرساز دور از دسترس وی هستند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات