تبلیغات

تبلیغات

درد سیاتیك

مجموعه : پزشکی و سلامت

از آنجایی كه بیشترین وزن و نیروی خم شدگی بر روی قسمتهای پایینی مهره های كمری وارد میشود، اعصابی كه بیشتر دچار آسیب می شوند عبارتند از: ریشه عصب پنجم كمری (كه از بین مهره چهارم و پنجم كمری بیرون می آید) و ریشه عصب اول خاجی (كه از بین مهره پنجم كمری و استخوان خاجی بیرون می آید). این دو عصب همراه با عصبهای دیگر، تشكیل عصب سیاتیك را می دهند كه به سمت پایین و پشت رانها و پاها می رود. دردی كه بعلت آسیب به این عصب ایجاد میشود را اصطلاحاً سیاتیكا یا سیاتیك (Sciatica) می نامند.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات