تبلیغات

تبلیغات

ابزاری که خاطرات آلزایمری ها را زنده می‌کند

مجموعه : دانش و فناوری
ابزاری که خاطرات آلزایمری ها را زنده می‌کند
محققان ابزار موسیقیایی ابداع کرده اند که می تواند با پخش موسیقی های دیجیتال آشنا برای افراد آلزایمری خاطرات فراموش شده آنها را دوباره زنده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیبی از فناوری RFID و آواهای موسیقیایی در تکه فلزی طلایی رنگ و نیمه شفافی که بر روی جعبه ای چوبی قرار گرفته، ابزار موسیقیایی را به وجود آورده است تا با پخش موسیقی دیجیتال خاطرات اسیر در ذهن بیماران آلزایمری را آزاد کند.

این نمونه بر اساس این فرضیه که بیماران آلزایمری خاطرات خود را از دست نمی دهند بلکه تنها امکان دسترسی به آنها را ندارند، ساخته شده است.

 

 ابزاری که خاطرات آلزایمری ها را زنده می‌کند

این ابزار از توانایی قشر پیشانی میانی مغز، یکی از آخرین مناطقی که تحت تاثیر آلزایمر قرار می گیرد، استفاده می کند، این منطقه با خاطرات آشنا، موسیقی و احساسات در ارتباط است. به این شکل با استفاده از این ابزار همراه بیمار موسیقی را که در جسم کروی فلزی با عملکردی مشابه آنتنهای RFID  ضبط شده انتخاب می کند تا از طریق آن ارتباط خود را با بیمار آلزایمری برقرار کند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، زمانی که موسیقی از طریق جسم کروی فلزی در مرکز جعبه چوبی پخش شد، انتظار می رود مسیر خاطرات بیمار به سوی فردی که موسیقی را انتخاب کرده باز شود و به این شکل افراد بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات