تبلیغات

تبلیغات

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین
نمایشگاهی از تصاویر نانویی سه بعدی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین به مناسبت سال جهانی تنوع زیستی در شهر مادرید اسپانیا برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که "نانو کم" نام دارد در موزه Cosmo Caixa مادرید برگزار شده است. در این نمایشگاه از بیش از 50 هزار تصویر سه بعدی 30 تصویر برگزیده و به نمایش درآمده است.

در نمایشگاه تنوع زیستی "نانو کم" تصاویری از جاندارانی در ابعاد 8 صدهزارم میلیمتر دیده می شود که به گونه ای بزرگنمایی شده اند تا برای چشم انسان قابل رویت باشند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این تصاویر با استفاده از میکروسکوپهای با دقت بسیار بالا تهیه شده اند.


باکتریها مشغول کارند

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

ویروس

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

جانداران تک سلولی مژکدار "پارامسیوم"

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

مورچه غول آسا شده

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

شپشی که به تارهای موی انسان چنگ زده است

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

چند باکتری بر روی سوزنهای خیاطی

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

نمایی دیگر از شپش روی مو

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

تک سلولی های مژکدار

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

تک سلولیهای مژکدار

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

اجتماع ویروسها

تصاویر نانویی از کوچکترین جانداران زنده روی زمین

تبلیغات