تبلیغات

تبلیغات

زوج 38 و 23 ساله ایرانی رکورد زدند! در یک سال 3 بار طلاق!!

مجموعه : مجله خبری
زوج 38 و 23 ساله ایرانی رکورد زدند! در یک سال 3 بار طلاق!!

قاضی عموزادی، در تشریح پرونده این زوج گفت: این زوج جوان سال گذشته به عقد یكدیگر در آمده بودند اما به دلیل مشكلاتی كه بین آنها بود، تصمیم به طلاق گرفتند.

وی افزود: این زوج 38 و 23 ساله در اولین تصمیم خود برای طلاق به دادگاه رفته و بعد از توافق بین دو طرف و بخشیدن مهریه 120 سكه‌ای از سوی زن جوان، حكم طلاق صادر و آنها از یكدیگر جدا شدند.
عموزادی ادامه داد: اما این جدائی زیاد طول نكشید چرا كه مرد جوان بعد از مدتی از تصمیم خود منصرف شد و با جلب رضایت همسرش دوباره به عقد یكدیگر درآمده و با هم ازدواج كردند.
وی گفت: این پایان ماجرا نبود چرا كه زندگی این زوج با بروز مشكلات جدید، باز هم به تنش كشیده شد و این زوج بار دیگر تصمیم به جدائی گرفتند و در نهایت باز هم طلاق آنها را از هم جدا كرد.
رئیس شعبه 268 مجتمع قضائی خانواده افزود: اما این‌بار زوج جوان بر تصمیم خود پافشاری كردند و بعد از طلاق توافقی حاضر به زندگی مجدد نشدند ولی با پادرمیانی خانواده دو طرف و بزرگان فامیل در نهایت با هم آشتی كرده و باز هم با هم ازدواج كردند.
عموزادی گفت: این زوج كه گویا نمی‌توانستند همدیگر را برای مدت زیادی تحمل كنند، باز هم با ایجاد مشكل كوچكی شروع به ناسازگاری كردند و با توجه به اینكه دیگر كسی برای ایجاد صلح و سازش بین آنها پیش‌قدم نمی‌شد، در نهایت آنها برای سومین بار تصمیم به جدائی گرفته و به مجتمع قضائی خانواده مراجعه كردند.
وی افزود: با هر دو طرف این پرونده مدت زیادی صحبت كردم و متوجه شدم كه آنها به یكدیگر علاقه‌مند هستند و فقط به خاطر لجبازی با یكدیگر تصمیم به جدائی گرفتند.
عموزادی گفت: تمام تلاش خود را برای منصرف كردن آنها بكار گرفتم ولی آنها بر تصمیم خود پافشاری كردند تا اینكه مجبور شدم حكم طلاق آنها را برای سومین بار صادر كنم.
وی افزود: این زوج بعد از صدور حكم طلاق برای اینكه حكم طلاق را به ثبت برسانند به دفتر ثبت طلاق مراجعه كردند، اما قبل از اینكه سر دفتردار رسمی ثبت طلاق، طلاق آنها را ثبت كند بار دیگر از تصمیم خود منصرف و با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست فسخ حكم طلاق خود را ارائه دادند كه من نیز حكم طلاق آنها را لغو كردم
 

تبلیغات