تبلیغات

تبلیغات

وین والتر دایر (Wayne Walter Dyer)

مجموعه : گوناگون
وین والتر دایر (Wayne Walter Dyer)

 

وین والتر دایر (Wayne Walter Dyer) در ۱۰ مه، ۱۹۴۰ در شهر دترویت از توابع ایالت میشیگان،
ایالات متحده در خانواده‌ای به خود متکی به دنیا آمد.
او یک نویسنده و سخنران است. کتاب "قلمرو اشتباهات شما" در سال ۱۹۷۶ در حدود ۳۰ میلیون نسخه فروخت
و جز یکی از بالاترین فروش کتاب‌ها در تاریخ شد.
دایر در سال ۱۹۸۷ به عنوان بهترین سخنران ایالات متحده شناخته شد.

وین والتر دایر (Wayne Walter Dyer)

دنیا مانند پژواك اعمال و خواستهای ماست.
اگر به جهان بگویی: ”سهم منو بده …“
دنیا مانند پژواكی كه از كوه برمی گردد، به تو خواهد گفت:”سهم منو بده….“
و تو در كشمكش با دنیا دچار جنگ اعصاب می شوی.
اما اگر به دنیا بگویی: ”چه خدمتی برایتان انجام دهم؟…“
دنیا هم بتو خواهد گفت: ”چه خدمتی برایتان انجام دهم؟…“

وین والتر دایر (Wayne Walter Dyer)

هر كس به دیگری زیانی برساند و یا ضربه ای به كسی بزند
بیشترین زیان را خود از آن خواهد دید
چرا كه هركس در دادگاه عدل الهی در برابر اعمال ناروای خودش مسؤول است.

به هر كاری كه دست زدید، نیاز به خداوند و خدمت به مردم را در نظر داشته باشید
زیرا این شیوه ی زندگی معجزه آفرینان است.

درستكارترین مردم جهان، بیشترین احترام را بسوی خود جلب شده می بینند
حتی اگر آماج بیشترین بدرفتاریها و بی حرمتیها قرار گیرند .

تنها راه تغییر عادتها، تكرار رفتارهای تازه است

برای آغاز هر تحول در خود، ابتدا منبع تولید ترس و نفرت را در وجود خود شناسایی و ریشه كن كنید

وین والتر دایر (Wayne Walter Dyer)

از مهم ترین كارهایی كه به عنوان یك آدم بزرگ می توانید انجام دهید اینست كه
گهگاه به شادمانی دوران كودكی برگردید .

اگر مختارید كه بین حق به جانب بودن و مهربانی یكی را انتخاب كنید
مهربانی را انتخاب كنید

دروغ انفجاریست در اعتماد به نفس تو

انتخاب با توست
میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده

عشقم نثار کسی است که با دستپاچگی در جاده‌ها از من سبقت می‌گیرد.
به کسی که در گوشهٔ خیابان به حالت احتیاج افتاده‌است، کمی پول بیشتری می‌دهم.
بین جر و بحثهای مردم در یک سوپر مارکت می‌روم و سعی می‌کنم به آن محیط عشق ببرم.
در غالب هزاران راه، هر روز، عبادت معنویم بخشش عشق است و نه اینکه یک مسیحی، کلیمی، بودایی یا مسلمان باشم
بلکه سعی می‌کنم شبیه به مسیح ، شبیه به بودا ، شبیه به موسی، و یا شبیه به محمد باشم.

وین والتر دایر (Wayne Walter Dyer)

آنان که به قضاوت زندگی دیگران می نشینند، از این حقیقت غافلند که با صرف نیروی خود
در این زمینه، خویشتن را از آرامش و صفای باطن محروم می کنند.

الهی توفیقم ده که بیش از طلب همدردی، همدردی کنم …
بیش از آنکه مرا بفهمند، دیگران را درک کنم …
پیش از آنکه دوستم بدارند، دوست بدارم …
زیرا در عطا کردن است که می ستانیم و در بخشیدن است که بخشیده می شویم
و در مردن است که حیات ابدی می یابیم …

اگر شخصیت خود را با فعالیت‌های شغلی خویش می‌سنجید
پس وقتی كار نمی‌كنید فاقد شخصیت هستید
.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات