تبلیغات

تبلیغات

بمباران ایران روی جلد مجله آمریکایی

مجموعه : مجله خبری
بمباران ایران روی جلد مجله آمریکایی
مجله آمریکایی آتلانتیک که با لابی صهیونیست ها در آمریکا بسیار دمخور است تیتر یک روی جلد این هفته خود را به آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران اختصاص داده است. تیتر اول این مجله این است: اسرائیل برای بمباران ایران آماده می شود، چرا، چطور و باچه هدفی ؟
 
    
 
 

تبلیغات